ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЕЙЧАР ДИЗАЙН

Обучение по професионална квалификация, обучение по ключови компетентности, обучение за земеделски стопани


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЕЙЧАР ДИЗАЙН 

Обучение по професионална квалификация, обучение по ключови компетентности, обучение за земеделски стопани


Изгодни оферти за дрехи

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЦПО към ЕЙЧАР ДИЗАЙН, в качеството си на лицензиран център за професионално обучение, провежда  обучителни курсове за придобиване на професионална квалификация по 39 актуални специалности в областта на икономиката, туризма, аквакултурите, селското и горското стопанство, фризьорството и козметиката.

ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЦПО към ЕЙЧАР ДИЗАН провежда обучителни курсове по ключови компетентности, отговарящи на Европейската квалификационна рамка с дигитална и чуждоезикова насоченост.

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Обучаваща организация ЕЙЧАР ДИЗАЙН провежда дългосрочни и краткосрочни обучения в областта на земеделието – 150 часови, 30 часови и 18 часови обучения за фермери в областта на селското стопанство, биологичното земеделие, агроекологичната дейност, опазване компонентите на околната среда, екопчеларството, хуманното отношение към животните, болестите по пчелите и растителната защита.

Населено място

E-mail

GSM

Свържете се с нас: +359 887 

Изгодни оферти за дрехи

HR design

   Tel: +359 887 539 263

   Email: hr_design@abv.bg

 

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
© 2020 - 2024 Всички права запазени