За нас

Изгодни оферти за дрехи

За нас

ЦПО към ЕЙЧАР ДИЗАЙН

ЕЙЧАР ДИЗАЙН е лицензиран център за професионално обучение, притежаващ лицензия с № 2018121427 от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), който провежда обучителни курсове за придобиване на професионална квалификация по 39 актуални специалности в областта на икономиката, туризма, аквакултурите, селското и горското стопанство, фризьорството и козметиката, както и ключови компетентности, отговарящи на Европейската квалификационна рамка, с дигитална и чуждоезикова насоченост.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ

в ЦПО към ЕЙЧАР ДИЗАЙН...

Екипът от лектори, с които работи учебният център, е с дългогодишен стаж и опит. Заедно с висококвалифицирания преподавателски състав и съвременните  програми за обучение ЦПО към ЕЙЧАР ДИЗАЙН осъществява квалификация и преквалификация.


ЗАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

... в ЦПО към ЕЙЧАР ДИЗАЙН

Центърът разполага с материално-техническа база за провеждане на теоретично и практическо обучение по всяка една от лицензираните професии, отговаряща на Държавните образователни стандарти и на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

ВИЖ ОЩЕ

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

в ЦПО към ЕЙЧАР ДИЗАЙН...

За удостоверяване на придобитите знания и умения, в зависимост от спецификата на проведеното обучение, обучаемите получават Свидетелство по професионална квалификация или Удостоверение за част от професия по образец на МОН, съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение или сертификат за участие в обучение.

ВИЖ ОЩЕ
Изгодни оферти за дрехи

HR design

   Tel: +359 887 539 263

   Email: hr_design@abv.bg

 

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
© 2020 - 2024 Всички права запазени