Услуги

Изгодни оферти за дрехи

Услуги

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
                                                                             ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ КЪМ НАПОО

                

ПРОФЕСИИ I СПК

 • Оператор на компютър;
 • Камериер;
 • Работник в растениевъдството; 
 • Работник в животновъдството;

 • ПРОФЕСИИ II СПК

 • Растениевъд;
 • Животновъд;
 • Фермер;
 • Рибовъд;
 • Готвач;
 • Сервитьор-барман;
 • Фризьор;
 • Козметик;
 • Маникюрист-педикюрист;

 • ПРОФЕСИИ III СПК

 • Оперативен счетоводител;
 • Агроеколог;
 • Техник-лесовъд;
 • Хотелиер;
 • Администратор в хотелиерството;
 • Ресторантьор;
 • Планински водач;
 • заявление

  ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

  Общуване на чужди езици

  Английски език, нива А1, А2, В1 – 300 часа;
  Немски език, нива А1, А2, В1 – 300 часа;
  Руски език, нива А1, А2, В1 – 300 часа.

  заявление

  ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

  Компютърна грамотност за начинаещи с използване на програми за текстообработка, електронни таблици и интернет – 45 часа;
  Работа с Microsoft Office Excel – 45 часа;
  Работа с Microsoft Office Word – 45 часа;

  ЗАЯВЛЕНИЕ

  ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

  Опазване компонентите на околната среда в земеделието – 18/30 часа;
  Биологично земеделие – 18/30 часа;
  Агроекологична дейност – 18/30 часа;
  Растителна защита, съгласно изискванията на БАБХ  – 30 часа;
  Екопеларство – 30 часа;
  Болести по пчелите – 30 часа;
  Обучения в областта на земеделието по направление 621 – 150 часа;
  Хуманно отношение към селскостопанските животни, съгласно БАБХ – 30 часа; 

  ЗАЯВЛЕНИЕ

  ЦЕНИ ОБУЧЕНИЯ:

  Цените са валидни за индивидуално обучение в самостоятелна / дистанционна форма. 

  КРАТКОСРОЧЕН

  0 BGN

  18 часов курс

  • Опазване компонентите на околната среда в земеделието;
  • Биологично земеделие;
  • Агроекологична дейност по мярка 10;
  • Повишаване биосигурността в животновъдните обекти.
  ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

  КРАТКОСРОЧЕН

  0 BGN

  30 часов курс

  • Опазване компонентите на околната среда в земеделието;
  • Биологично земеделие;
  • Агроекологична дейност;
  • Екопеларство;
  • Болести по пчелите;
  • Повишаване на биосигурността в животновъдните обекти;
  ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

  КРАТКОСРОЧЕН

  0 BGN

  30 и 45 часов курс

  • Компютърна грамотност за начинаещи;
  • Работа с Microsoft Office Excel;
  • Работа с Microsoft Office Word;
  • Растителна защита, съгласно изискванията на БАБХ - 30 ч.;
  • Хуманно отношение към селскостопанските животни - 30 ч.;
  • Хуманно отношение и защита на животните по време на тяхното транспортиране - 30 ч.;
  • Хигиена и безопасност на фуражите при хранене на животни - 30 ч.;
  ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

  ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

  0 BGN

  150 часов курс

  • Фермер;
  • Растениевъд;
  • Животновъд;
  ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ
  Изгодни оферти за дрехи

  HR design

     Tel: +359 887 539 263

     Email: hr_design@abv.bg

   

  Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  © 2020 - 2024 Всички права запазени